Drivbänk

Drivbänk är en arbetsmarknadsinsats för arbetssökande med bakgrund eller intresse för café, restaurang och odling men även den gröna näringen* generellt. Den gröna näringen har arbetskraftsbehov och många personer är arbetssökande. Genom att förbereda personer med teori, praktiskt arbete, studiebesök, praktik och individuella planeringar kan Drivbänk fungera som en koordinator för att företag kan finna nya medarbetare med goda förkunskaper.

*Grön näring = primärproduktion (t.ex. grönsaker, spannmål, mjölk), livsmedelsförädling (t.ex. mejeri, bageri, slakteri), djuruppfödning (t.ex. kyckling, får, gris), handel och gårdsbutiker.

Projektägare

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Finansiär

ESF, Samordningsförbundet Centrala Östergötland, Linköpings kommun, Sankt Kors

Kontaktperson

Louise Ridderström
Projektledare
0706-75 06 33
info@drivbank.se

Verksamheten bedrivs:
Drivbänk Trädgård, Klustervägen 3, mellan Vreta Kluster och Vreta Utbildningscentrum
Café Drivbänk, Kungsgatan 30 

Intressenter/målgrupp

Målgrupp

Insatsen vänder sig till arbetssökande som har intresse för odling och eventuellt har en bakgrund inom grön näring. Deltagarna har språkkunskap för att tillgodogöra sig en odlingsintroduktion på svenska. En individ kan delta i insatsen från 1 månad upp till ett år. Deltagande kan påbörjas när en ny modul inleds och det finns möjlighet att delta under en eller flera moduler, på hel- eller deltid, utifrån förmåga och behov.

Intressenter

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Linköpings kommun, Kinda kommun, Åtvidabergs kommun samt Region Östergötland

Företagare inom grön näring som vill ta emot praktikanter under kortare eller längre tid, samt företagare inom grön näring som är i behov av arbetskraft.

Andra inbjudna aktörer som berör målgruppen.

Målgruppens individer.

Bakgrund

Att efter lång tids arbetslöshet eller sjukfrånvaro finna en väg in i yrkeslivet kan vara en
utmaning, särskilt om man saknar utbildning, erfarenhet och/eller är nyanländ till Sverige.

Samtidigt finns en efterfrågan på arbetskraft i företag inom grön näring och i den
småskaliga livsmedelsförädlingen, ofta inom kategorin okvalificerade uppgifter. Detta i kombination med att flera studier visar att de gröna arenorna har en positiv effekt i
rehabilitering och som motivationshöjande miljöer för individen, har lett fram till idén om
Drivbänk. Idén möter behovet av arbetsträningsplatser med stor flexibilitet i kombination med individuell handledning för personlig utveckling och stegförflyttning i syftet att nå självständighet och självförsörjning. Detta baseras på individens intresse av att delta i odling, studier och praktiskt arbete i nära samarbete med företag i branschen. Genom Drivbänk läggs grunden för relationer som öppnar vägar till praktik, lärlingsarbeten och anställningar och är en språngbräda för vidareutbildning och egenföretagande.

Syfte

Då verksamheten finansieras av flera parter, samt kan användas på många olika sätt, finns flera syften. Dessa går i varandra och förväntas utgöra viktiga delar för såväl enskild part som för samhället.

Drivbänk syftar till:

 • arbetsmarknads- och näringslivsutveckling
 • studie- och yrkesförberedelse
 • landsbygdsutveckling och integration
 • rehabilitering

Det finns en utvecklingspotential i landsbygden som en resurs för sysselsättning och integration, vilket är ett incitament för att skapa projektet Drivbänk.

Mål

Drivbänks mål sammanfattas på följande sätt:

 • Att årligen tillhandahålla 30 platser som kan anpassas efter individens behov och remittentens önskemål.
 • Att skapa förutsättningar för att minst två tredjedelar av deltagarna går vidare till studier eller någon form av anställning.
 • Att anlägga en visningsträdgård med minst tio odlingslotter knutna till kunder.
 • Att utveckla en metod för Drivbänk och stadsnära odling som kan spridas i regionen.

Organisation

Drivbänks visningsträdgård ligger i anslutning till företagshotellet Vreta Kluster i Vreta Kloster, strax norr om Linköping. I närheten finns Vretaskolans Naturbruksgymnasium där Drivbänks teoretiska undervisning bedrivs. Goda bussförbindelser finns. Studiebesök och praktik görs på företag i Östergötland.

Trädgårdsmästare håller i både teoretiska studier och i praktisk odling. Studie- och språkstöd finns tillgängligt. Mentorer arbetar nära deltagarna och fungerar som handledare och jobbcoacher i samband med utbildning och praktik.

Uppföljning/utvärdering

 • Månadsuppföljning.
 • Registrering av deltagare och aktiviteter i SUS.
 • Redovisning till årsredovisning.

Implementeringsplan

Ett mål med projektet är att utveckla en metod för Drivbänk och stadsnära odling, och sprida idén till fastighetsbolag och kommuner inom regionen.

Artiklar

pdfAffärsliv.com

Dokument

pdfFörstudie

pdfStyrelsens godkännande förstudie

pdfProjektansökan

pdfStyrelsens godkännande projektansökan

pdfInformation till remittenter

pdfInformation till deltagaren

pdfProjektansökan Cafè Drivbänk

pdfStyrelsens godkännande Cafè Drivbänk

 

Uppstarts seminarie 2016-10-18

pdfJohanna Björklund Vreta Kluster

pdfKatarina Erlandsson Refarm 2030

pdfHåkan Sandin SSE

pdfLena Friblick Stadsbruk

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen