Om förbundet

Samordningsförbundet Västra Östergötland bildades den 1 januari 2015 genom en sammanslagning av de tidigare samordningsförbunden Motala Vadstena, som startades 1 januari 2005, och Mjölby Ödeshög Boxholm, som startades 1 januari 2007. Utöver de fem kommunerna (Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena, Ödeshög) ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Östergötland i Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Samordningsförbundet Västra Östergötland är ett resultat av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och är en fristående juridisk person.

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå.

Se aktuell förbundsordning: pdfFörbundsordning

Kontakt:
Madeleine Öberg                                 
Förbundschef                                         
Telefon: 070-692 09 80
E-post: madeleine.oberg@motala.se

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen