Nedan följer en sammanställning av de insatser som Samordningsförbundet Västra Östergötland finansierar. Vid intresse av någon av insatserna, se aktuella kontaktuppgifter.

Bärbäcks Lillgård

Bärbäcks Lillgård är en verksamhet, belägen i lantlig miljö, som erbjuder personer som står utanför arbetsmarknaden en strukturerad och meningsfull sysselsättning. Arbetsuppgifterna på gården är i huvudsak relaterade till djurhållning och jordbruk. Möjlighet finns till individuella anpassningar, utifrån den enskildes önskemål och behov.

Målgrupp: Personer i åldern 18–64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden.
Drivs av: Bärbäcks Lillgård i samarbete med Mjölby kommun och Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Kontaktuppgifter
Anna Jansson, ägare/handledare, Bärbäcks Lillgård
Anna Boodh, koordinator/arbetsterapeut, Mjölby kommun
Telefon: 070-373 80 95 (Anna Jansson) alt. 072-240 68 82 (Anna Boodh)
E-post: info@barbackslillgard.se alt. anna.boodh@mjolby.se
Besöksadress: Bärbäcks Skattegård 1, Boxholm
Läs mer: http://barbackslillgard.se/

Båtbyggeri och Snickeri

Båtbyggeri och Snickeri är en kurs som ges av och på Bona Folkhögskola. Kursen vänder sig till personer som är intresserade av att lära sig att bygga hus eller båtar på ett yrkesmässigt sätt. Tidlösa metoder kombineras med ny kunskap och modern teknik. Kursen, som ges varje vardag, är en strukturerad sysselsättning med möjlighet till individuella anpassningar, utifrån önskemål och behov. Det finns även möjlighet att göra arbetsprövning eller att arbetsträna i verksamheten. Intag görs löpande. Kursen är om 1-2 år.

Målgrupp: Personer i åldern 16–30 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden är prioriterad målgrupp.
Drivs av:
Bona Folkhögskola i samarbete med Motala kommun.

Kontaktuppgifter
Caj Claesson, handledare, Bona Folkhögskola
Telefon: 072-580 63 77
E-post: info@bona.nu
Besöksadress: Svarta gatan 1, Motala
Läs mer: http://bona.nu/kurser/batbyggeri/

Digitaliseringscenter

Digitaliseringscenter är en verksamhet som arbetar med digitalisering av material från i huvudsak Riksarkivet och folkbokföringen. Som arbetsplats och insats, vänder sig Digitaliseringscenter till personer med utredd funktionsnedsättning som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. En placering i verksamheten inleds alltid med två månaders praktik som sedan kan övergå i en tidsbegränsad anställning på ett år, med möjlighet till förlängning. Syftet med insatsen är att varje deltagare ska få ökade möjligheter att närma sig arbete på den öppna arbetsmarknaden. Verksamheten erbjuder möjlighet till hög grad av individuella anpassningar utifrån den enskildes önskemål och behov. Två handledare arbetar i verksamheten. Handläggare på Arbetsförmedlingen ansvarar för intag, placering och uppföljning i verksamheten. 

Kontaktuppgifter
Per-Arne Carlsson, handläggare, Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-486 18 79
E-post: per-arne.carlsson@arbetsformedlingen.se
Besöksadress: Strandvägen 2, Motala
Läs mer: pdfInfo-blad

EgenKraft

K-ringen erbjuder genom projektet EgenKraft möjlighet till praktik eller arbetsträning i en kreativ miljö för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten är en mötesplats för kulturskapande i många olika former, bland annat arbetar man med teater, måleri, teckning, keramik, speldesign, foto och film. Projektet EgenKraft pågår fram till år 2020.

Målgrupp: Personer i åldern 18-30 år med funktionsnedsättningar.
Drivs av: Kulturföreningen K-ringen genom medel av Allmänna arvsfonden och i samarbete med Psykiatri-habiliteringsenheten och Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Kontaktuppgifter
Gunilla Isacsson, projektledare, K-ringen
E-post: info@k-ringenmotala.se
Besöksadress: Ringgatan 6, Motala
Läs mer: http://k-ringenmotala.se/egen-kraft-i-k-ringen

Försteg: Gröna projektet

Förstegsverksamheten Gröna projektet erbjuder personer möjlighet att komma igång i sysselsättning efter att de har varit borta en längre tid från arbetsmarknaden eller om de helt saknar tidigare arbetslivserfarenhet. De huvudsakliga arbetsuppgifterna på Gröna projektet är att så och skörda samt att sköta verksamhetens område och lokaler.

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig egen försörjning.
Drivs av: Boxholms kommun.

Kontaktuppgifter
Christina Sandberg, arbetsledare, Boxholms kommun 
Telefon: 070-308 95 58
E-post: christina.sandberg@boxholm.se
Besöksadress: Stora Målen, Boxholm
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Hestia

Hestia är en förstegsverksamhet som är förlagd till Mjölby Ridskola. Syftet med verksamheten är att erbjuda en strukturerad sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden. Deltagarna börjar med två veckors introduktion, då de får bekanta sig med arbetsplatsen och dess rutiner. Därefter får deltagarna olika ansvarsområden, där möjlighet ges att få prova olika arbetsuppgifter. Insatsen är om totalt 12 veckor. Intresse för hästar är inte en förutsättning för att delta, då det även finns andra typer av arbetsuppgifter i verksamheten. I verksamheten ingår gemensam frukost.

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år är som är i behov av sysselsättning för att närma sig egen försörjning.
Drivs av: Mjölby Ridskola.

Kontaktuppgifter
Ingrid Törnblom, ridskolechef, Mjölby ridskola
Anna Boodh, koordinator/arbetsterapeut, Mjölby kommun
Telefon: 076-161 52 33 (Ingrid) alt. 072-240 68 82 (Anna)
E-post: ingrid@mjolbyridskola.se alt. anna.boodh@mjolby.se
Besöksadress: Eldslösa, Mjölby
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Klockaregårdsängen

Klockaregårdsängen erbjuder personer som står utanför arbetsmarknaden en väg vidare mot egen försörjning. Förstegsplatserna utgör en del av den lokala sysselsättningsarenan. Verksamheten omfattar i huvudsak parkskötsel, odling och verkstadsarbete. Kompetens för arbetsförmågebedömningar finns här. Insatsen är tidsbegränsad till 10 veckor men kan vid behov förlängas.

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är i behov av att utreda möjligheten att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.
Drivs av: Ödeshögs kommun.

Kontaktuppgifter
Lina Lundstedt, enhetschef, Ödeshögs kommun
Madelene Fransson, arbetsterapeut, Ödeshögs kommun
Telefon: 0144-351 72 (Lina) alt. 070-383 50 34 (Madelene)
E-post: lina.lundstedt@odeshog.se alt. madelene.fransson@odeshog.se
Besöksadress: Ekängsgatan 6, Ödeshög
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Skänninge

Förstegsverksamheten i Skänninge vänder sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Verksamheten har ett nära samarbete med hembygdsföreningen och turistnäringen i Skänninge och kan erbjuda varierade arbetsuppgifter inom ett flertal områden. Fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, lokalvård, inventering och digitalisering av material, sömnad samt biodling utgör några av arbetsuppgifterna i verksamheten. Det finns goda möjligheter till individuell anpassning av arbetsuppgifter. Verksamheten startades upp under år 2018 och drivs genom avtal mellan Samordningsförbundet Västra Östergötland och Mjölby kommun. För mer information om verksamheten, se nedanstående kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter
Per-Arne Carlsson, handläggare, Arbetsförmedlingen
Göran Skyllmark, arbetskonsulent, Mjölby kommun
Telefon: 010-486 18 79 (Per-Arne) alt. 0142-850 18 (Göran)
E-post: per-arne.carlsson@arbetsformedlingen.se alt. goran.skyllmark@mjolby.se
Besökadress: Vadstenagatan 3B, Skänninge
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Trädgård och Natur

Trädgård och Natur är en kommunal förstegsverksamhet inom VIA Ekenäs som drivs i samarbete med Samordningsförbundet Västra Östergötland. Verksamheten är förlagd till torpet Sjöbo-Knäppan som ligger i naturreservatet med samma namn. Syftet med denna förstegsverksamhet är att ge personer möjlighet att komma igång i sysselsättning efter att de har varit borta en längre tid från arbetsmarknaden eller om de helt saknar tidigare arbetslivserfarenhet. Arbetsuppgifterna är relaterade till trädgård, odling och arbete i förhållande till naturen. Insatsen är tidsbegränsad till 10 veckor. 

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är i behov av att utreda möjligheten att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Drivs av: Motala Kommun i samarbete med Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Kontaktuppgifter 
Marie Videll, arbetsledare, Motala kommun 
Telefon: 070-639 16 77 
E-post: marie.videll@motala.se 
Besöksadress: Torpet Sjöbo, Reservatsvägen, Motala 
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Växtvägar

Växtvägar är samlingsnamnet på de kommunala förstegsträningsalternativ som VIA Ekenäs, i samarbete med Samordningsförbundet Västra Östergötland, kan erbjuda i arbetslag inom städ, kök och naturvård. Insatsen är om totalt 10 veckor. 

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är i behov av att utreda möjligheten att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Drivs av:  Motala kommun.

Kontaktuppgifter
Christine Wennerbo, arbetsmarknadshandläggare, Motala kommun
Telefon: 0141-22 24 35. 072-554 32 40 
E-post: christine.wennerbo@motala.se 
Besöksadress: Torpavägen 5, Motala 

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen